Koliko Mi može najviše da izmeri AQI

Mi Air Purifier uređaji mogu da izmere AQI do 600 jer je to maksimum ugrađenog senzora.