Najčešće postavljena pitanja

Vi ste pitali, a mi odgovarali


Više vode u vazduhu znači da se usporava kretanje vazduha po prostoriji, samim tim prečišćivač više radi i filter se više prlja. Takođe postoje i modeli prečišćivača kojima ovlaživači ne remete rad.
Lokacija zavisi od modela prečišćivača, ali mnogi mogu biti na podu ili na komodi/stočiću, što se prašine tiče najviše je ima na podu. Prelažemo svakako da pričitate naš blog gde je strateški najbolja lokacija za postavljanje prečišćivača - link.
Filteri se najčešće menjaju sezonski, jer se uređaji najviše koriste od novembra do marta, a mnogi proizvođači deklarišu od 3-6 meseci. Naravno sve zavisi od samog korišćenja uređaja i zagađenja vazduha.
Mi Air Purifier uređaji mogu da izmere AQI do 600 jer je to maksimum ugrađenog senzora.